Προστατευτείτε ενάντια σε παράσιτα και πτηνά

ecopic

Filet Net
®

Filet Net
  • filet
  • filet
  • filet
  • filet
  • filet
  • filet
  • filet
  • filet
  • filet
  • filet
Φιλέτο πέτρινο πλέγμα 19 στο τραπεζομάντιλο
Φιλέτο πέτρινο πλέγμα 19

Ref : NET114

Περιγραφή : Καθαρό 5x5 μέτρα
Συσκευασία : 25 M
2

Ref : NET105

Περιγραφή : Καθαρό 10x10 μέτρα
Συσκευασία : 100 M
2

Ref : NET113

Περιγραφή : Καθαρό 10x100 μέτρα
Συσκευασία : 1000 M
2
Μαύρο πλέγμα ματιών 19 τραπεζομάντιλο
Μαύρο πλέγμα ματιών 19

Ref : NET111

Περιγραφή : Καθαρό 5x5 μέτρα
Συσκευασία : 25 M
2

Ref : NET101

Περιγραφή : Καθαρό 10x10 μέτρα
Συσκευασία : 100 M
2

Ref : NET102

Περιγραφή : Καθαρά 20x20 μέτρα
Συσκευασία : 400 M
2

Ref : NET112

Περιγραφή : Καθαρό 10x100 μέτρα
Συσκευασία : 1000 M
2
Ημιδιαφανές πλέγμα 19 φύλλο σε τραπεζομάντιλο
Ημιδιαφανές πλέγμα 19 φύλλο σε τραπεζομάντιλο

Ref : NET124

Περιγραφή : Καθαρό 10x10 μέτρα
Συσκευασία : 100 M
2

Ref : NET124C

Περιγραφή : Καθαρό 10x100 μέτρα
Συσκευασία : 1000 M
2
Filet M1 Mesh 19 στο τραπεζομάντιλο
Filet M1 Mesh 19 στο τραπεζομάντιλο

Ref : NET301

Περιγραφή : Καθαρό 10x10 μέτρα
Συσκευασία : 100 M
2

Ref : NET312

Περιγραφή : Καθαρό 10x100 μέτρα
Συσκευασία : 1000 M
2

Καθαρό για τη μέτρηση

Κατα παραγγελια